Connect with us

Sie suchen ein bestimmtes Thema?

Gesellschaft & Politik

Hilfe für Menschen mit Querschnittlähmung aus der Ukraine

Mehrere Organisationen bauen in der Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze Anlaufstellen für Menschen mit Behinderung auf. Ohne Spenden geht das nicht.

Ukraine: Flüchtlinge besteigen einen Bus, um Charkiw zu verlassen. (Foto: Andrew Marienko/AP/dpa)
Ukraine: Flüchtlinge besteigen einen Bus, um Charkiw zu verlassen. (Foto: Andrew Marienko/AP/dpa)

Die Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V. (FGQ), die Deutschsprachige Medizinische Gesellschaft für Paraplegiologie (DMGP) und die Deutsche Stiftung Querschnittlähmung (DSQ) verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste und beobachten mit großer Sorge die sich stetig verschlechternde humanitäre Situation in den Krisengebieten, von der vor allem auch Menschen mit einer Behinderung betroffen sind. In der gemeinsamen Erklärung der Verbände heißt es außerdem:

„Zusammen mit anderen Hilfsorganisationen bauen wir in der Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze Anlaufstellen für Menschen mit Behinderung auf und überführen diese nach einer Erstversorgung mit Transporten in sichere Gebiete. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf Menschen mit einer Querschnittlähmung, die für den Umgang mit dieser Behinderung auf lebenswichtige Hilfsmittel sowie in den meisten Fällen auch auf medizinische, pflegerische und therapeutische Unterstützung angewiesen sind.

Wir bitten auf unsere Hilfsmaßnahmen in deutscher, ukrainischer, russischer und polnischer Sprache hinzuweisen (siehe unten), damit möglichst viele Betroffenen von dieser Unterstützung erfahren.“

Darüber hinaus rufen die Initiatoren zu Geldspenden auf, um die Menschen mit Behinderung in diesen Anlaufpunkten medizinisch und pflegerisch zu betreuen, sie bedarfsgerecht mit dringend benötigten Hilfsmitteln zu versorgen und um den weiteren Transport nach Deutschland organisieren zu können.

Aktuelle Informationen unter: www.fgq.de
Kontakt Geschäftsstelle der FGQ: Tel. +49 6226 960 211, info@fgq.de

Spendenkonto:
Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V.
Volksbank Neckartal
IBAN: DE21 6729 1700 0028 2344 06
BIC: GENODE61NGD
Stichwort „Ukraine“

(RP/PM)

Спільний прес-реліз німецьких організацій FGQ, DMGP та DSQ
Допомога людям з параплегією з України

Асоціація сприяння параплегікам у Німеччині (FGQ), Німецькомовне медичне товариство параплегіології (DMGP) та Німецький фонд параплегії (DSQ) рішуче засуджують напад на Україну, котрий порушує міжнародне право та неухильно спостерігають за погіршенням гуманітарної ситуації в Україні в кризових районах, що викликає велике занепокоєння і особливо стосується людей з інвалідністю.

Разом з іншими організаціями допомоги ми створюємо контактні пункти для людей з обмеженими можливостями поблизу польсько-українського кордону та після надання першої допомоги транспортуємо їх у безпечні райони. Наша основна увага приділяється людям з параліччю кінцівок, яким потрібна життєво важлива допомога і, в більшості випадків, медична, сестринська та терапевтична підтримка для боротьби з цією інвалідністю. Ми просимо вас посилатися на наші заходи допомоги і поширювати цю інформацію німецькою та українською мовами, щоб якомога більше постраждалих дізналися про цю підтримку. У той же час ми пропонуємо повний обсяг інформації про відповідні медичні центри для параплегіків у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Центральну інформацію надає офіс FGQ (контактні дані нижче).

Крім того, ми закликаємо до грошових пожертв, щоб мати можливість надавати медичну та сестринську допомогу людям з обмеженими можливостями в цих контактних пунктах, надавати їм терміново необхідну допомогу та організувати подальший транспорт до Німеччини.

Поточна інформація на сайті: www.fgq.de

Реквізити для пожертв:
Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V. Volksbank Neckartal
IBAN: DE21 6729 1700 0028 2344 06
BIC: GENODE61NGD
З дописом „Ukraine“

Wspólna informacja prasowa od FGQ, DMGP i DSQ
Pomoc dla osób z paraplegią z Ukrainy

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Paraplegików w Niemczech (FGQ), Niemieckojęzyczne Towarzystwo Medyczne ds. Paraplegiologii (DMGP) oraz Niemiecka Fundacja Paraplegii (DSQ) zdecydowanie potępiają naruszający prawo międzynarodowe zamach na Ukrainę i stale obserwują pogarszająca się sytuacja humanitarna na Ukrainie z dużym niepokojem w regionach kryzysowych, które szczególnie dotykają osoby niepełnosprawne.

Wraz z innymi organizacjami pomocowymi tworzymy punkty kontaktowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej i po udzieleniu pierwszej pomocy przewozimy je w bezpieczne rejony. Skupiamy się głównie na osobach z paraliżem końcówek dolnych, które potrzebują niezbędnych pomocy oraz, w większości przypadków, wsparcia medycznego, pielęgniarskiego i terapeutycznego, aby poradzić sobie z tą niepełnosprawnością. Prosimy o zapoznanie się z naszymi akcjami pomocy w języku niemieckim, ukraińskim i polskim, aby jak najwięcej osób dotkniętych chorobą dowiedziało się o tym wsparciu. Jednocześnie oferujemy informacje o odpowiednich ośrodkach leczenia paraplegików w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Centralnych informacji udziela biuro FGQ (dane kontaktowe poniżej).

Ponadto apelujemy o darowizny pieniężne, aby móc zapewnić opiekę medyczną i pielęgniarską osobom niepełnosprawnym w tych punktach kontaktowych, zapewnić im pilnie potrzebną pomoc w razie potrzeby oraz zorganizować dalszy transport do Niemiec.

Aktualne informacje na: www.fgq.de

Nr. konta dla darowizny:
Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V. Volksbank Neckartal
IBAN: DE21 6729 1700 0028 2344 06
BIC: GENODE61NGD
Słowo kluczowe „Ukraina”

Совместный пресс-релиз от FGQ, DMGP и DSQ
Помощь людям с поперечным параличом (параплегией) из Украины

Общество поддержки людей с поперечным параличом в Германии (FGQ), Немецкоязычное медицинское общество параплегиологии (DMGP) и
Немецкий Фонд Параплегии (DSQ) в высшей степени осуждают незаконное нападение на Украину и с большой тревогой наблюдают за неуклонно ухудшающейся гуманитарной ситуацией в кризисных зонах, от которой особенно страдают люди с инвалидностью.

Вместе с другими организациями мы строим возле польско-украинской границы пункты первичного оказания помощи для людей с инвалидностью и обеспечиваем дальнейшее перемещение в безопасные районы. Нашим главным приоритетом являются люди, страдающие от поперечного паралича, которым необходимы жизненно важные препараты, а также медицинский и терапевтический уход.

Мы просим широко распространить информацию о наших мерах по оказанию помощи на немецком и украинском языках с целью охвата как можно большего количества нуждающихся.
В то же время мы предлагаем информацию о подходящих медицинских центрах для лечения людей с поперечным параличом в Германии, Австрии и Швейцарии. Актуальная информация предоставляется офисом FGQ (контактная информация ниже).

Кроме того, мы призываем к финансовым пожертвованиям для помощи людям с ограниченными возможностями в пунктах первичного приёма с целью обеспечения необходимыми медицинскими препаратами и дальнейшего перемещения в Германию.

Актуальная информация на сайте: www.fgq.de

Банковские реквизиты для пожертвований:
Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V.
Volksbank Neckartal
IBAN: DE21 6729 1700 0028 2344 06
BIC: GENODE61NGD
Пометка: „Ukraine“

Veröffentlicht auf

ROLLINGPLANET ist seit 2012 Deutschlands Onlinemagazin für Menschen mit Behinderung und alle anderen. ROLLINGPLANET ist ein Non-Profit-Projekt, realisiert vom Verein Menschen, Medien und Inklusion e.V., München. Mehr über unser Team erfahren Sie hier.

Kommentieren

Leave a Reply

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Werbung
Werbung
Werbung

DERZEIT AM HÄUFIGSTEN GELESEN

LESETIPPS

Werbung

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Gesellschaft & Politik

Unter dem Motto „The Politics of Participation / Die Politik der Teilhabe“ findet die Veranstaltung der European Spinal Cord Injury Federation vom 22. bis zum 25. Mai in Berlin statt.

Ausland

Das Bauerndorf Velyka Komyshuvakha war 2022 von russischen Truppen besetzt. Dennoch sind einige Bewohner zurückgekehrt, um ihre Häuser wieder aufzubauen und ein neues Leben zu beginnen.

Gesellschaft & Politik, Ausland

Sprengfallen und explosive Hinterlassenschaften gefährden das Leben vieler Menschen im Kriegsgebiet. Besonders junge Menschen und Geflüchtete, die wieder in ihre Gemeinden zurückkehren, sind sich oft der tödlichen Gefahr nicht bewusst.

Alltag, Freizeit, Geld & Recht

Weihnachten in der Fremde – was das für Viktor Dmytruk bedeutet, der zwei Wochen nach Kriegsausbruch von der polnischen Grenzstadt Przemysl ins Bergische Land kam.